AKASTAV >> Skladba stěny, stropu

Doporučené složení stěn s použitím STEICO materiálů (nové) - zde

 

Skladba stěny, stropu

obvodová stěna:
- SDK nebo sádrovláknitá deska  Fermacell tl.12,5mm
- lať 40x50mm
- výplň – dřevovláknitá izolace STEICO Flex, tl. 40mm
- záklop OSB 3 Eurostrand 4PD tl.18mm (pérodrážku přelepit páskou Isocell Air Stop Flex)
- stojna 160x40mm (KVH nebo I- nosník STEICO Wall)
- výplň – dřevovláknitá izolace STEICO Flex, tl. 160mm
- fasádní dřevovláknitá izolace STEICO Protect 60mm,4PD
- omítkový systém STO Therm Wood ( viz. naše webové stránky) nebo odvětraná fasáda
 
pochozí strop zespodu:
- SDK nebo sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 12,5mm
- konstrukce SDK
- parotěsná folie Isocell Aluvap Paro 140g
- I-nosník STEICO Joist 200/60 nebo 240/60 dle static. výpočtu
- výplň - dřevovláknitá izolace STEICO Flex, tl. 160mm
- záklop OSB 3, tl. 22mm (dilatace styku se stěnou pomocí STEICO Standard)
- 3vrstvy  x dřevovláknitá izolace STEICO Standard tl.15mm, kladeno křížem
- 2vrstvy pochozí x OSB 3, 4PD tl.15mm, kladeno křížem (dilatace styku se stěnou pomocí STEICO Standard)
 
- pod finální plovoucí podlahu je třeba položit dřevovláknitou izolaci STEICO Podlahovou(zelenou) 
  akustickou izolaci tl.5mm
při kladení OSB 3 od stěn dilatace vyplněná STEICO Standard, STEICO Standard neprošroubovat kvůli akustiky

pro aplikaci keramické dlažby (WC,koupelna) je vhodné použít jako konečný záklop místo 2 vrstev desek OSB 3  2 vrstvy sádrovláknité desky Fermacell tl.12,5mm, které se slepí a sešroubují tak, aby šroub nezasahoval do izolace pod deskami.

příčka nosná:

- deska OSB 3 tl.15mm 4PD+SDK 12,5mm  nebo Fermacell, tl. 12,5mm
- stojna 140x50mm (KVH nebo I-nosník STEICO Wall)
- výplň - dřevovláknitá izolace STEICO Flex, tl. 140mm
- deska OSB 3 tl.15mm 4PD+SDK 12,5mm  nebo Fermacell, tl. 12,5mm

příčka nenosná:
- OSB 3 tl.15mm 4PD+SDK 12,5mm  nebo Fermacell, tl. 12,5mm
- stojna 100x50mm KVH
- výplň - dřevovláknitá izolace STEICO Flex 100mm
- deska OSB 3 tl.15mm 4PD+SDK 12,5mm  nebo Fermacell 12,5mm
 
střecha zespodu A:
- OSB 3 tl.15mm 4PD+SDK 12,5mm  nebo sádrovláknitá deska  Fermacell, tl. 12,5mm
- lať 40x50mm
- výplň - dřevovláknitá izolace STEICO Flex, tl. 40mm
- parotěsná folie Isocell Aluvap Paro 140g
- krokev I-nosník STEICO Joist nebo KVH, 200/60 - 300/90 dle statiky
- výplň - dřevovláknitá izolace STEICO Flex tloušťka dle výšky krokve
- pojistná hydroizolace Isocell Omega Light nebo dřevovláknitá izolace STEICO Universal 4PD,tl.24mm
- kontralatě 50x30mm
- latě 50x30mm
- střešní krytina - bet.tašky,…
 
- konstrukce střechy může být i bez 40mm předstěny, vše záleží na statice a požadavcích
  klienta na zateplení.
- střešní konstrukce může mít i složení pomocí záklopové desky STEICO Universal